1 april 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 1 april, 2011

Gisteravond vanaf 20 uur, tot vannacht 2 uur ongeveer is het tamelijk druk in de lucht geweest. De luchtbeschermingsdienst noteerde in het nachtrapport 36 overtrekkende vliegtuigen, veelal in de richting van Oost naar West en laagvliegende daarom vermoedelijk veelal Duitsche vliegtuigen.

Ten bewijze dat paarden zeer duur worden mag vermeld worden, dat de landbouwer G. Sweere aan de Langenoordstraat alhier, een éénjarig hengst-veulen verkocht voor f 840,-. Het was een zeer gewoone ‘jaarling’ die later (over 2 jaar) als werkpaard is te gebruiken.

Gisteren, 31 maart zijn de eerste woningen, door particulieren te bouwen in het verwoeste deel van Zevenbergen, aanbesteed, althans is daarvoor ingeschreven. Het betreft een blokje van 4 arbeiderswoningen in de Langenoordstraat van welker inschrijving, onder architect Siebers uit Ulvenhout, een der vier architecten die voor den wederopbouw in het verwoeste deel van Zevenbergen zijn aangewezen, bij uitnoodiging van één aannemer-metselaar en één aannemer-timmerman zulks om prijsopdrijving en opzetgeld te ontwijken, heeft plaats gehad. De uitslag kon niet bevredigen daar de woningen te duur zijn. Deze woningen met 210 m3 inhoud, kleine arbeiderswoningen zouden nog kosten f 15,75 per ,3 of f 3302,50 per woning, zonder de grond en honorarium van de architect en met zeer sobere indeeling. De gunning wordt nog aangehouden. Zulke woningen zouden ongeveer f 4,- huur per week moeten opbrengen hetgeen te veel wordt geacht.

Onteigening Zevenberg. Hoek
Heden ontving ik het volgende schrijven uit Den Haag
Aanzegging
De algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw gelet op artikel 5 van het Besluit van den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht van 24 mei 1940 betreffende den Wederopbouw II (Staatsblad No. 0 552)
Zegt aan den burgemeester der gemeente Zevenbergen aan, dat hij overgaat tot onteigening ten name van de gemeente Zevenbergen van de perceelen en gedeelten van perceelen te Zevenbergschen Hoek omschreven op de bijbehoorende lijst en aangegeven in de bijbehoorende kaart.
‘s-Gravenhage, den 28 maart 1941, De algemeen Gemachtigde, w.g. dr. ir. J.A. Ringers

De onteigening te Zevenb. Hoek betreft:
1) het geheel verwoeset deel (en) aan beide zijden van den Rijksweg tot en met de woningen die eerder zwaar beschadigd en later afgebroken zijn, waarbij de R.K. Kerk waarvan een aan de zijde van de kerk en een tegenover het kerkplein;
2) gedeelten van perceelen aan de Hoogen Zeedijk – Noordelijk deel en gedeelten van perceelen weiland achter het westelijk verwoeste deel aan de Rijksweg;
3) het geheele perceel ten Noorden en ten Oosten van de Kerk, de z.g. ‘kerkblok”;
4) bestaande woonhuizen en gronden achter die woonhuizen aan de Bloemendaalsche dijk grenzende aan voornoemde kerkblok waar een nieuwe straat moet gemaakt worden ten behoeve van een nieuw te bouwen meisjesschool en patronaat en eventueel later nieuw te bouwen woningen aan die straat in de kerkblok welke laatste eveneens met een straat toegankelijk zal gemaakt worden vanaf de Rijksweg, ten Noorden langs de kerk. Zoo zal ook een straat gemaakt worden achter het westelijk vernielde deel vanaf de Hoogen Zeedijk naar de te maken Brink tegenover de kerk.

Heden middag had ik te Breda nog een vergadering met andere leden van de advies-commissie ‘middenstandsoffer 1940’ van de Nederlandsche Middenstands-Centrale te Den Haag. Zoo kon ik nog gelden geadviseerd zien voor de navolgende middenstanders die ofwel bij het eerste advies zijn afgewezen, danwel geen aanvraag hadden ingediend te weten:
J. Janssens, D208 Zevenb. Hoek, f 150,-
A.L. Somers, D267 Zevenb. Hoek, f 250,-
wed. R. Hermus, Zevenb. Hoek, f 200,-
A. Lips, Zevenb. Hoek, f 200,-
L. Vos, D215, Zevenb. Hoek, f 100,-
B. Willemsen, D 219, Zevenb. Hoek, f 150,-
Jos. Melissen, Zevenb. Hoek, f 150,-
W. Struijk, Zevenb. Hoek, f 200,-
H. Roovers, Zevenbergen, f 300,-
te samen f 1900,-

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->