11 april 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 11 april, 2011

Wederom een drukke nacht achter ons. Reeds omtrent 21 uur in den avond begonnen de vliegtuigen te trekken en weldra kwam het afweergeschut, maar wij konden waarnemen ten westen van Rotterdam, in actie en waren de lichtflitsen, de avond-slagen en de spattende granaten in de lucht te zien en te hooren. De luchtbeschermingsdienst noteerde 63 vliegtuigen.

Heden ontving ik, per expresse, afschrift van het schrijven van den Rijksinspecteur van het verkeer te ‘s-Hertogenbosch, dd. 10 april 1941, gericht aan alle taxihouders in Noord-Brabant, luidende als volgt:
In verband met de sterk gewijzigde benzinepositie ben ik tot mijn spijt genoodzaakt voor de houders van taxis en huurauto’s, de volgende maatregelen te treffen:
1) Het is met ingang van heden 10 april 1941 verboden voor de houders van taxis en huurauto’s, huurwagens te stationeren op den openbare weg, of op de standplaatsen op den openbare weg, die zij tot dusver plachten in te nemen;
2) Ieder verbruik van benzine voor ritten, anders dan voor ziekenvervoer, is met ingang van heden verboden. In verband hiermede wijs ik u er op, dat ieder verbruik van de u toegewezen motorbrandstof hoeveelheid voor deze maand door u verantwoord moet kunnen worden.
Overtreding van bovenstaand heeft onvermijdelijk onmiddelijke intrekking van uw vergunning ten gevolge.
De Rijksinspecteur v/h verkeer, w.g. onleesbaar.

Heden ontving ik van den Provincialen directeur winterhulp Nederland waardebons ter uitreiking, ten bedrage van f 1840,- Met eenig schouderophalen wordt door de bevolking het bericht gelezen, dat met Paschen van 10 tot 19 april, op een daarvoor speciaal aangewezen bon, middelen de distributie, een extra paaschei verkrijgbaar wordt gesteld en wel op bon no. 22. De prijs van de eieren is altijd nog 7 of 7/12 cent voor den consument. Heden werden door mij de beschikking doorgezonden van de ‘Stichting Noord-Brabant 1940″ betreffende het toekennen van defensieschadecrediet (schade vooral door inundatie der gronden) en wel aan na te noemen personen:
A.G. Cavelaars, D69, Zevenb. Hoek, f 500,-
S. Verbaten, D28, Zevenb. Hoek, f 200,-
R.W. Kavelaars, D128, Zevenb. Hoek, f 900,-
wed. P.J. Dekkers, E194, Zevenb. Hoek, f 200,-
A.J. Korteweg, E69, Zevenbergen, f 1300,-
H.W. Crezée, B46, Zevenbergen, f. 250,-
A. Spitters, E180, Zevenb. Hoek, f. 150,-
J. v.d. Putten, D30, Zevenb. Hoek, .f. 600,-
C.L. Akkermans, E179, Zevenb. Hoek, f. 100,-
J.A. v. Gils, D307, Langeweg, f. 500,-
A.C. Antonissen, B91, Zevenb. Hoek, F. 500,-
A.A. Bastiaansen, C179, Zevenb. Hoek, f. 800,-
J. Pals, D290, Zevenb. Hoek, f. 500,-
M. den Reijer, D294, Zevenb. Hoek, f. 800,-
C. Sprangers, D62, Zevenb. Hoek, f. 400,-
W.J. Trompers, D307, Zevenb. Hoek, f. 900,-
Deze credieten worden alle verleend rentedragend, 1e jaar 2% volgende jaren 5%; aflossing binnen 5 jaren.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->