11 mei 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 11 mei, 2011

Heden herdenken wij met weemoed de gevallenen in deze gemeente, nu een jaar geleden. De Hoogmis in de R.K. Kerk is opgedragen voor de zielerust van alle in deze gemeente op 11 mei 1940 gevallenen en voor de gesneuvelde militairen. Van een rouwdag mag geen sprake zijn en daarom is er geen enkel uiterlijk vertoon, wel is er bij velen een innerlijke medeleving met de familie der vele slachtoffers. Wanneer de oorlog zal zijn beëindigd, zal deze dag wellicht meer in het teeken van rouw staan; althans zoo hoopen wij.

Heden nacht was het wederom een zeer drukke nacht voor wat de actie in de lucht betreft. Omtrent 11 uur, tot laat in den morgen vlogen veel vliegtuigen van oost naar west en omgekeerd; naar wij konden constateeren waren deze vliegtuigen wan het Duitsche leger. Om 1.05 uur ontving ik van de wachtpost op de toren de mededeeling dat er een vliegtuig, met lichten op, zeer laag was overgekomen komende van West en vliegende naar Oost. Men hoorde een flinke slag terwijl de motoren verstomden. Kennelijk was er een vliegtuig geland of neergestort en wel in de omgeving van de Pootweg nabij de landbouwhoeve van C. Damen.

Ik liet de gemeentepolitie waarschuwen en haaste mij naar de Duitsche Wacht die ik van een en ander op de hoogte stelde. Met deze wacht ben ik per rijwiel naar de vermoedelijke plaats van ongeval of landing gereden. Op onze heenreis ontmoeten mij reeds de uitgezonden agent van politie met twee Duitsche vliegeniers, die verklaarden een noodlanding te hebben moeten maken in het door hen nader aangeduide veld hetwelk bleek te zijn het land van den landbouwer Maris aan den Langeweg. Zij verklaarden met vier ingezetenen te zijn op hun terugreis van Engeland naar hun punt van uitgang, vliegveld Eindhoven en motorstoring te hebben gehad. De vliegeniers waren ongedeerd gebleven. De gemeentepolitie heeft de bewaking met de overige twee vliegeniers, van het vliegtuig, te hebben verzorgd totdat een militaire wacht vanuit Zevenbergen deze overnam. Om 1.50 uur, hedennacht, werd deze wacht betrokken. Om 1.45 uur heb ik de voorgeschreven telefonische meldingen doorgegeven. Proces-verbaal wordt door mij opgemaakt en verzonden.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->