15 december 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 15 december, 2010

De nacht van 14 op 15 dec. is al even rustig als de dag van 15 dec. Bij behoorlijk vriezend weer van de laatste twee dagen wagen de kinderen zich reeds op het ijs der binnensloten en in het verkeer van het publiek op straat zeer geriung. Transporten van de Duitsche Weermacht vertoonen zich op den weg en op de spoorwegen voor zoover het op de spoorlijnen en wegen in deze gemeente betreft, waaronder dus ook de Rijksweg Moerdijk-Zevenbergschen Hoek-Breda veel drukker dan de laatste weken het geval is geweest.

Alle groote dagbladen bevatten heden het nieuws omtrent een heden verschenen verordeningsblad houdenden de belasting, day met ingang van 1 jan. a.s. een nieuwe belastingheffing in werking treedt n.n. de heffing op de loonen of loonbelasting welke in ’t kort hier aangehaald wordt.

Deze belasting welke in de plaatskomst van de bestaande Rijksinkomstenbelasting en gemeentefondsbelasting is gebaseerd op belasting naar draagkracht terwijl de tarieven meer bijzonder zijn gebaseerd op de categorie gehuwden zonder kinderen. Voor ongehuwden komt daarop een toeslag terwijl voor gehuwden met kinderen een zeker bedrag er af gaat. Verder zijn nog meer wijzigingen in de bestaande belastingen die eveneens van belang zijn. De bevolking die weliswaar een andere en hoogere belasting te eenigen tijd heeft verwacht bespreekl deze zeer onverwachte en diep ingrijpende gewijzigde belasting zeer druk

.

tevens wordt met ingang van heden overgegaan tot rantsoeneering van gas en electra op de grondslag van 100% van het verbruik in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. Bij een eerste overschrijding van het rantsoen zal een boete worden opgelegd, bij herhaling zal de toevoer kunnen worden afgesneden.
Ook deze nieuwe beperking zal zoo verwacht moet worden sterk ingrijpen in de vrije beschikking der inwoners zooals die zulks voor de oorlog bestond.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->