16 januari 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 16 januari, 2010

Heden heeft een bespreking plaats gehad met de drie dokters uit deze gemeente, op het gemeentehuis alhier, des n.m. 4 uur. Aangezien ik als burgemeester, deze bijeenkomst niet kon bijwonen -zie volgende mededeeling- is deze geleid door den heer Van Gool. Deze bijeenkomst hield slechts in, een bespreking over vervoer zieken bij evactuatie, als noodig was naar aanleiding van de bespreking te Raamsdonkveer dd. gisteren. De doktoren zullen een opgave doen van het aantal zieken, als gevraagd.

Heden heeft der bespreking als aangekondigd op 12 dezer, plaats gehad met de Commandant van het Zuid-Front te Oud-Beijerland. Met mij als burgemeester waren aanwezig de rentmeester van Klundert, dr. v. Beek, de heer Hoppenbrouwers en de heer Adr. Bax zijnde de commissie ingesteld in de vergadering van belanghebbenden dd. 5 dec. 1939 (aldaar omschreven). De commandant ongesteld zijnde werd vervangen door drie officieren. Nadat door dr. v. Beek de bedoeling enz. onzer commissie was uiteengezet en meerderen hun visie op deze zaak naar voren hadden gebdracht, werd ons medegedeeld, dat de minister van Defensie zéér binnen kort, streek commissies zou benoemen, uitsluitend belast met de schaderegelingen (adviezen aan den minister) door inundatie en werken van Defensie dat in deze commissies zeker één landbouwdeskundige zal zitten. Aangeraden werd ons met die commissie direct in verbinding te stellen, aangezien het zéér nuttig werd geoordeeld, dat aanvragen om schadevergoeding goed omschreven en desnoods met een schade-schatting door onze commissie, de in te stellen commissie door den minister van Defensie, bereiken. Aldus werd door onze commissie dan ook besloten.

 

Geef een reactie

se content id-->