18 juni 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 18 juni, 2011

Andermaal een levendige nacht waarin veel vliegtuigen in de lucht zijn gehoord en waargenomen. Er komen klachten van de plaatselijke geestelijken en zusters omtrent het bijna geheel ontkleed loopen der militairen in de gangen en schoollokalen der meisjesschool, zulks tot ergenis der kinderen.

Omtrent het vermelde dd. gisteren inzake het jagen door Duitsche militairen heb ik heden een klacht ingediend bij den ortskommandant die zou laten nagaan wat is geschied en maatregelen zou nemen.

Tevens heb ik een klacht ingediend en verandering gevraagd omtrent het meerendeels ontkleed loopen van militairen in en tusschen de leerlingen der meisjesschool in de Doelstraat, zeer tot ergernis van de zusters. Ook hierin zal hij trachten verandering te brengen door te zorgen dat bij het aanvangen der lessen, ‘s-morgens van 8.45 tot 9 en ‘s-middags van 1.45 tot 2 uur wanneer de kinderen en de zusters in de klassen gaan en in de gangen door de militairen loopen, de soldaten dan behoorlijk gekleed zijn. Voorts heb ik verzocht te verbieden dat kinderen in de verblijflokalen der militairen vertoeven en voor hen boodschappen doen voor eenige centen of sigaretten. De com:t zou een en ander verbieden.

Dan heb ik nog gevraagd om de leveranties van vleesch zooveel mogelijk onder de slagers te verdeelen. Omtrent dit punt kon hij niets toezeggen, daar hierover de inspecteur gaat.

 

Comments are closed.

se content id-->