november 17th, 2009

...now browsing by day

 

17 november 1939

dinsdag, november 17th, 2009

Heden voormiddag heb ik met F. v. Gils als voorzitter van den Elderenspolder, in dien polder een onderzoek ingesteld omtrent de inundatie. Inderdaad is de waterstand nu buitensporig hoog opgevoerd, mede door de vele regen der laatste dagen, zoodat het water over de schuif loopt in den Roijalen Polder. Meerder lager gelegen bouwland kan niet met paarden bewerkt worden; niet geploegd of/en bezaaid worden. Thans wordt op last van de militairen bovenbedoelde uitlaatsluis met +- 1.50 meter opgemetseld, waarvoor materialen gereed lagen. Door mij is v. Gils aangeraden zich te verstaan met de landbouworganisaties en deze verzoeken op te treden. Intusschen is nog heden door mij hetzelfde geschied in een schrijven aan: den voorzitter Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, C. Moors te Nieuw-Vosmeer voorzitter; de Noordbrabantsche Mij: van landbouw, voorzitter de heer Sneep te Dinteloord en den Noordbrabantschen waterschapsbond voorzitter mr. dr. Vonk de Both, thans nog burgemeester van Tilburg.

Share
Freelance PHP Developer