december 20th, 2009

...now browsing by day

 

20 december 1939

zondag, december 20th, 2009

Heden had de per 9 dezer aangekondigde vergadering plaats welke door den burgemneester van Breda was geconvoceerd waarbij de burgemeesters in de luchtbeschermingskring ‘Baronie’ werden opgeroepen daarbij persoonlijk tegenwoordig te zijn; welks om het vertrouwelijk karakter der besprekingen. Deze vergadering op het gemeentehuis te Breda om 10.30 uur werd bezocht door: de burgemeesters van Breda, Chaam, Baarle-Nassau, Princenhage, Made en Drimmelen, Terheijden, Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe, Raamsdonk, Zundert, Rijsbergen en Zevenbergen, terwijl enkelen bericht van verhindering hadden gezonden. Mede was aanwezig de heer Staal, commissaris afvoer burgerbevolking te Eindhoven. De besprekingen, ingeleid door den Burgemeester van Breda, kwamen in ’t kort, hierop neer, dat hij het noodig vond meerdere onvoorziene, maar geen onmogelijk op hand zijnde gevallen te bespreken met burgemeesters onderling gevallen als: een onverwachtte inval; van eenig buitenlandsch leger waardoor ons gewest als strijdtoneel zou kunnen dienen; gevallen van onverwachte, al of niet herhaalde bombardementen van uit de lucht op spoorknoop-punten, militaire troepen enz. enz. waardoor ieder van ons in het geval kan komen te verkeeren dat wij elkander of een ander noodig hebben, hetzij inzake brandweer, tijdelijke opname van vluchtelingen van een zwaar getroffen gemeente, geldmiddelen enz. enz. kortom hij deed een beroep op de saamhorigheid en spontane wederzijdsche hulp, in alles, waar eventueel noodig. Hij verklaarde deze bijeenkomst te hebben belegd, met medeweten en goedkeuring van den commissaris der Koningin.
De besprekingen hadden een aangenaam en op hulp toezegging wijzend karakter waarbij vele en nuttige gedachten werden naar voren gebracht. Er zal nog een vragenlijst verschijnen waarna een nieuwe bijeenkomst.

Share
Freelance PHP Developer