januari 15th, 2010

...now browsing by day

 

15 januari 1940

vrijdag, januari 15th, 2010

De op 12 dezer aangekondigde vergadering heeft heden te Raamsdonkveer plaats gehad. In verband met de instructie dd. gisteren (binnen de gemeente blijven burgemeester) heb ik den Heer van Gool, gem.-ontvanger, tevens met de administratie evacuatie enz. belast, naar de vergadering gezonden. Deze rapporteerde mij: dat met den heer Staal, com. afv. burgerbevolking, mede aanwezig was dr. Brandjes, geneeskundig inspecteur in N. Br., alsmede vertegenwoordigers der gemeenten Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Zwaluwe (waarvan de burgemeester persoonlijk, alsmede de burgemeester van Almkerk). De bedoeling van deze bijeenkomst betreft, bespreking afvoer van zieken bij evacuatie. De com. verwacht van ieder een lijst, zulks binnen enkele dagen, van het aantal zieken in iedere gemeente verdeeld in chronische zieken en acute zieken. Deze lijst in 3-voud op te maken en aan com. inzenden. Voor transport zullen vrije verpleegsters worden toegewezen. Voor ziekenhuizen wordt afzonderlijk gezorgd. Dr. Brandjes meende dat 1 zieke per 1000 inwoners elders verzorgd zal moeten worden. Elke zieke, moet, als het maar iets kan, zelf gaan, zelfs patienten met koorts, moeten onder deze omstandigheden nog loopen. Chronische zieken moeten door de familie verzorgd worden bij vertrek. De vraag werd gesteld: wat moet er met zieken en gebrekkigen van groep A geschieden. Deze groep moet zoo klein mogelijk worden gehouden; alleen is deze groep noodig voor bescherming van eigendommen en het in stand houden van voornaamste diensten in de geevacueerde gemeente. De huisgenooten van groep A, moeten aangeraden worden spoedig mede te vertrekken; er wordt slechts éénmaal gelegenheid gegeven om weg te gaan, daarna niet meer. Eén dokter moet achter blijven. Ook zieken, met besmettelijke ziekte, gaan, als regel, met vertrekkende troepen mee. Zooals dus com. nu bekend is, moet geevacueerd worden van Zevenbergen 1500 naar Oudenbosch, 3600 naar Steenbergen en Kruisland, 400 naar Nieuw Vosmeer. Willemstad gedeeltelijk naar St.buiten, Zwaluwe naar Halsteren en Wouw, Klundert naar Dinteloord en Gastel. Opgaaf moet nog gedaan worden, welke gedeeltelijk achterblijft (en) met de zusters ware te bespreken of zij zelf een onderdak kunnen vinden in hun andere huizen elders.
Afvoer van vee zal a.s. vrijdag in Den Haag door Com. Afv. Burgers besproken worden. Speciaal wordt nog gewezen op het meenemen van ledige stroozakken door de bevolking. Verder verzoekt de com. dringend om nu alle maatregelen te nemen voor evacuatie, zulks om gereed te zijn; terstond alles afgedaan. Zorg gereed te zijn is de aansporing van den Com. A.B.

Share
Freelance PHP Developer