april 8th, 2010

...now browsing by day

 

8 april 1940

donderdag, april 8th, 2010

Nadat ondergeteekende, met de heeren dr. v. Beek, rentmeester te Klundert en Adr. Bax te Zevenb. Hoek, op vrijdag 5 dezer, op het stafkwartioer Zuidfront, vesting Holland te Oud-Beijerland een bespreking hebben gehad met de inmiddels door den minister van Defensie ingestelde schadecommissie ter bevordering van een richtige uitvoering der geleden schade door particulieren en anderen, bereikt mij heden de betreffende circulaire aangaande deze materie, gedateerd 7 feb. 1940, no. 27A, onderwerp Schadecommissie. Deze circulaire noemt als leden dezer commissie de res. kapitein mr. W.G. Klomp, den res. kapitein W.F.C. Engelbert van Bevervoorde en den heer J. Verhagen, rentmeester te Oud-Beijerland alg. voorz. dezer commissie treedt op kap. Klomp en als secr. Engelbert van Bevervoorde. Adres is secretaris com. Stafkwartier groep Numansdorp, veldpostkantoor no. 7

Share
Freelance PHP Developer