april 12th, 2010

...now browsing by day

 

12 april 1940

maandag, april 12th, 2010

In de op 11 dezer aangekondigde vergadering, waartoe meerdewre burgemeesters van gemeenten in West-Brabant zijn opgeroepen, deed de heer Staal C.A.B. te Eindhoven, mededeeling dat o.a. voor de gemeente Zevenbergen thans definitief is bepaald dat slechts 3000 personen-inwoners zullen geevacueerd moeten worden en dat die te evacueren 3000 zullen ondergebracht worden: 2000 in Oudenbosch en 1000 in Oud- en Nieuw-Gastel. Waar ik verder, aan w.n. kolonel v/h stafkwartier Zuidfront Vesting Holland het voorgesteld, deze 3000 gemeentenaren onder te brengen in het niet te evacueeren deel dezer gemeente, zijnde Zevenbergen (kom) en buitenwijken en Langeweg en drie Hoefijzers (-dwarsdijk) raadde hij mij aan te trachten daarin mijn voorstel ingang te doen vinden bij het centr. bureau afvoer burgerbevolking, Jan v. Nassaustraat te Den Haag. Direct is door mij daartoe het noodige verricht.

Tijdens de heden te R’daal belegde vergadering, vergadert de ingestelde schade-commissie, zulks naar aanleiding van de gehouden bespreking op het stafkwartier te Oud-Beijerland (zie aantekening dd.8 dezer. Deze vergadering op het gemeentehuis te Zevenbergen, welke om 10 uur aanvangt en druk is bezocht, heb ik nog gelegenheid, voor ik ter vergadering naar R’daal afreis, de mededeling te doen welke ik gisteravond van meergenoemd stafkwartier heb uitgelokt n.m. dat de verordening bij bekendmaking door het militair gezag no. 3 dd. 22 maart, waar gezegd wordt, dat binnen 1000 meter van eenig defensiewerk, geen landbouw en andere gewassen mogen groeien die het schootsveld belemmeren (zie aanteekening 29 maart 1940) dit bedoelt en zoo moet worden verstaan, dat de eerste 300 meter van bedoelde defensiewerken, slechts als grasveld mogen worden gebruikt en de resterende 700 slechts mogen bezaaid worden met veldgewassen die niet hooger groeien dan 30 centimeter. Deze belangrijke mededeeling was voor ieder nieuw en zal zéér ingerijpend zijn. De vergadering heeft zich hiermede -zooals ik nadien vernam- ernstig bezig gehouden. Getracht zal worden enkele deskundigen de schade te doen beoordeelen.

Share
Freelance PHP Developer