september 2nd, 2010

...now browsing by day

 

2 september 1940

donderdag, september 2nd, 2010

De afgeloopen nacht was als vorige t.a.z. van afweergeschut en zoeklichten reeds vroeg in de avond. Om ruim 11.309 uur heden nacht werd ik aan de telefoon geroepen, waar door mij middels de chef van politie alhier hewt volgende werd medegedeeld. Op last van het Hoofd van het Departement van Justitie en den Procureur-Generaal wordt het volgende medegedeeld: De Generaal-majoor der Ordnungspolizei deelt mede dat de opperbevelhebber in Nederland een direct verbod uitvaardigt om aan de Ned. kust ten zuiden van Hoek van Holland tot de Belgische grens en in dat gebied liggende eilanden, voor alle vreemdelingenverkeer in dat gebied gelegen plaatsen en gehuchten, op zijn lats op 3 sept. 1940 door alle niet plaatselijke woonachtige Hollandsche civiele personen moet zijn ontruimd. In dat geval wordt als eiland beschouwd, alle eilanden en zandwoestijnen der lijn Nederlandsche wateren, Oude Maas tot aan de Dordsche Kil, oostwaarts. De kust begint bij de groote brug ten zuiden van Dordrecht over het Hollandsche Diep, Volkerak en Schelde tot de Belgischer kust. Door de Duitsche politie zal op 3 september 1940 om 12 uur zonder onderzocht of de getroffen mattregelen zijn opgevolgd. Deze maatregel bezorgt menigeen moeilijkheden en mondeling als per telefoon vraagt men mij inlichtingen.

Share
Freelance PHP Developer