september 3rd, 2010

...now browsing by day

 

3 september 1940

vrijdag, september 3rd, 2010

De actie in de lucht begon de vorige nacht zeer vroeg. Reeds om 10 uur waren de zoeklichten en afweergeschut in voortdurende actie. Omtrent 11.30 uur werden meerdere zware explosies gehoord en was het vuren zeer hevig. De geheele nacht door was het geluid van overtrekkende vliegtuigen hoorbaar.

Om 7 uur heden morgen kwamen al diverse arbeiders die hun werk in Klundert hadden, aan de grens dier gemeente door Rijkspolitie zijn teruggestuurd, bij mij om informaties, hoe te handelen. Ik kon deze geen raad geven dan een dag vacantie te nemen, aangezien mij nog niets bekend is omtrent den duur van deze maatregel.

Heden worden mij enkele affiches en afbeeldingen (deze laatste van kinderlijkjes door bombardementen gedood) gezonden door den secr. wnd. hoofd v/h Departement van Sociale Zaken, zulks op last van de Ordnungspolizei aan te plakken en te verspreiden. Deze drukwerken waarschuwen tegen Engelsche vliegtuigen en de methodes van oorlogvoeren door de Engelschen waarbijn als onderschrift, bij de afbeelding der kinderlijken ‘dit is geen oorlog, maar moord’.

Heden nam de plaatselijke ober-luitenant van mij afscheid met de mededeeling, dat hij, en zijn manschappen met paarden enz., morgen vroeg van hier vertrekken met hem nog onbekende bestemming, zoodat de gebouwen St. Jan en de Eendracht met bureaux worden ontruimd.

De bevolking leeft in meer of min gespannen toestand daar verwacht wordt dat oorlogshandelingen van ongewoon formaat op komst zijn, niet wetende wat hun in Zevenbergen daarbij te wachten staat. Enkele dagen terug heeft een zekere Mensen in een half dronken bui, in tegenwoordigheid van enkele Duitsche militairen in een verlofzaak, zich woorden gepermiteerd die voor de D. Weermacht beleedigend worden genoemd. Evenzoo zou hij ten laste van Hitler iets onbehoorlijks hebben gezegd. De D. militairen hebben tegen hem een aanklacht ingediend bij eigen disciplinaire instantie en zoo heeft heden middag, in Hotel de Wit, het militair gerecht zitting gehouden, getuigen gehoord, als mede beklaagde. Daarna is beklaagde veroordeeld tot …

Share
Freelance PHP Developer