september 7th, 2010

...now browsing by day

 

7 september 1940

dinsdag, september 7th, 2010

In tegenstelling met de vorige nacht is deze wel zeer rustig geweest.

Gisteravond is van de Secretaris Generaal Binnenlandsche Zaken en Justitie, Frederiks en Tenbrink aan mij het volgende telegram gezonden: Haag no. 801 150 wnd Regerings met ingang van 6 sept. 1940 is geen enkele vergadering als bedoeld in par. 2 lid 1 en geen enkele openluchtvergadering of optocht als bedoeld in par 2 lid 3 van de verordening no. 24/1940 meer toegelaten stop. Reeds verleende goedkeuringen zijn vervallen eveneens zijn dispensaties als bedoeld in par. 2 lid 2 van genoemde verordening stop. U gelieve de betrokken vereenigingen daaromtrent in te lichten tot nader order zullen aan niemand goedkeuringen of dispensaties als hier bedoeld worden verleend ter voorkoming van misverstand wordt nog vermeld, dat het bepaalde in par. 2 lid 4 blijft gelden en dat dus de aldaar bedoelde bijeenkomsten (vergaderingen met een zuiver godsdienstig of artistiek karakter besloten gezelschappen en vergaderingen waaraan niet meer dan 20 poersonen deelnemen) toegelaten blijven. Deze mededeeling moet als vertrouwelijk worden beschouwd publiciteit mag daaraan niet worden gegeven.

Overdag is het overtrekken van Duitsche vliegtuigen veel drukker dan andere dagen. Zelfs kwamen in de namiddag 25tal Duitsche vliegtuigen gelijk over. Ook omtrent 7 en 8 uur wordt druk gevlogen. Op het woonhuis van de Keijzer aan de Haz. Zandweg is heden morgen het afweergeschut geplaatst.

Share
Freelance PHP Developer