september 8th, 2010

...now browsing by day

 

8 september 1940

woensdag, september 8th, 2010

Ook heden nacht is het in de lucht vrij rumoerig geweest. Gisteravond en in de nacht vlogen vele vliegtuigen met hun lichten aan. Afweergeschut werd gehoord.

Heden morgen om 10.15 uur boodschapt mij de agent van politie te Langeweg, dat om 9.15 over de Hamsche weg tusschen Zevenbergen en Zevenb. Hoek, een kabelballon is gepasseerd richting Noord-West naar Zuid-Oost. De sleepende kabel heeft bovengrondswche telefoonleidingen vernield waarom de agent mij niet kon telefoneeren. Heb om 10.15 uur den Stabsoffizie Ordnungspolizei te ‘s-Hertogenbosch per telefoon bericht doorgegeven die een en ander van mij heeft overgenomen. Intusschen heeft de leider van de uitkijk en alarmeeringsdienst te Zevenbergen mij eerder gemeld dat een ballon was gezien doch deze buiten de gemeente wer vermoed. Heb daarna het volgende telegram (regeeringstelegram) gezonden aan de Inspecteur Luchtbeschermingsdienst Heerengracht 23 den Haag.

Om 9.15 uur passeerde deze gemeente versperringsballon met sleepende kabel richting Noord-West-Zuid-Oost. Vernielingen telefoondraden werden mij gerapporteerd stop. Heb stabsoffizier Ordnungspoliuzei ‘s-Hertogenbosch telefonisch gemeld. Burgemeester Zevenbergen.

Mogelijk ten overvloede heb ik van een en andere de Ortskommandant te Zevenbergen op de hoogte gesteld. Om 13 uur wordt ik opgebeld door een inspecteur van politie te Breda die mij namens de Siecherheitzpolizei verzoekt na te gaan of er in deze gemeente sigeuners vertoeven. Zoo ja, dan moeten hun namen worden genoteerd en hen bevolen worden nog heden te vertrekken in de richting den Bosch. Morgen, voor 12 uur moeten de resultaten van het onderzoek gemeld worden aan voornoemde inspecteur van politie. Direct heb ik mijn politie dienaangaande geinstrueerd.

Share
Freelance PHP Developer