september 17th, 2010

...now browsing by day

 

17 september 1940

vrijdag, september 17th, 2010

Ook nu wederom een nacht als vele vorige; enkele vliegtuigen, vermoedelijk Duitsche, komen laag vliegende over en maken de bewoners even wakker.

Door mij is de politie gelast scherp toe te zien op personen die uit andere gemeenten hier komen venten en ook naar personen die, om welke redenen ook, na 10 uur ‘s-avonds en vóór 4 uur ‘s-morgens op straat vertoeven zonder vergunning daartoe of daartoe bevoegd te zijn. Dezulken zullen voortaan worden opgebracht om de nacht op het politiebureau door te brengen en krijgen tevens proces-verbaal. Ook zal nog strenger worden toegezien op een behoorlijke en vooral tijdige afscherming van uitstralend licht. Een en ander is mede daarvan gevolg, dat al gebleken is, dat indien eenig dienaangaand verantwoordelijk persoon, niet of niet voldoende van wetten en verordeningen medewerkt, van hooger hand, zonder meer uit zijn ambt wordt ontslagen. Zoo verscheen gisteren het bevel in het Verordeningsblad van den Rijkscommissaris voor het Ned. bezette gebied de bepaling dat alle ambtenaren van rijk, provincie en gemeente en die eenige eed of belofte hebben afgelegd, direct ontslagen kunnen worden en hun regeling der rechtspositie daarbij over het hoofd wordt gezien.

Heden voormiddag ontving ik een tweetal Duitsche militairen die in België achter Antwerpen gelegerd zijn, mij verzoekende te willen bewerken dat zij 5000 kilo hooi hier kunnen bekomen, aangezien, volgens deze, in België geen hooi meer is te verkrijgen en hun paarden in geen drie weken meer hooi hebben gegeten. Ik heb beloofd voor hen hooi te koop te vragen waarvoor een geldende prijs van F 60,- per 1000 kilo zal moeten betaald worden, of wel 80 Rijksmark, welke prijs billijk werd geacht.

Share
Freelance PHP Developer