september 26th, 2010

...now browsing by day

 

26 september 1940

zondag, september 26th, 2010

In de namiddag van 25 en in de nacht van 25 – 26 september is het in de lucht zéér bedrijvig geweest. Die bedrijvigheid in de nacht hoewel niet verontrustend, is toch voor vele personen minder aangenaam en houdt meerdere wakker.

De ongerustheid t.a.z. van het bombardeeren, zooals zulks naar courantenberichten bij na dagelijks in Nederland voorkomt, zit er ook hier nog flink in en met bezorgdheid gaat de bevolking de langere nachten, waarin voornamelijk de bommenwerpers boven ons land komen, tegemoet ook is er eenige vrees dat de suikerfabriek welke morgen de campagne begint gebombardeerd zal worden. Nog langer hoe meer geraakt de bevolking gewend aan de sterke Duitsche bezetting en leven de burgers met de militairen mede. Hoe langer hoe meer is te zien en te hooren hoe vooral de kastelijns, de bakkers en slagers en kappers een gouden tijd beleven. De militairen, die flinke tractementen krijgen laten het geld goed rollen; er wordt stevig gedronken en niet zelden hooren wij henm ‘s-nachts zeer laat, zingende hun kwartieren opzoeken.

Heden morgen ontving ik de bureau-chef van de Ortskommandant mij informeerende of en hoeveel militairen er in Zevenbergen nog zouden kunnen worden bijgebracht hetzij bij burgers, barakken of en schepen en hoeveel paarden. Op mijn mededeeling dat lles ‘vol’ is, meen ik te mogen verweachten dat van verdere zendingen militairen zal worden afgezien.

Share
Freelance PHP Developer