september 27th, 2010

...now browsing by day

 

27 september 1940

maandag, september 27th, 2010

De afgeloopen nacht sloot zich goed aan bij vorige nachten: vliegtuigen, zoeklichten, afweergeschut en bominslagen op verren afstand. Overdag blijven veel vliegtuigen in de lucht. Een paar gezinnen, die hier voorhgeen hebben gewoond en thans te Vlissingen woonplaats hadden, zijn naar hier terug komen wonen, bij familieleden in, omdat volgens hen, het in Vlissingen een hel is wegens voortdurende Engelsche bomaanvallen.

De slagers en verkopers van vleeschwaren, die volgens beschikking van den waarn. secr. Generaal hoofd v.h Departement van Economische Zaken reeds op 23 dezer hun prijscourant van vleesch en vleeschwaren, bij mij hadden moeten indienen, hebben, van het meerendeel daaraan nu voldaan. Mij is echter gebleken dat hun prijzen van vleesch hooger zijn dan die door hen bedongen zijn op 19 dezer. Als slagersvereeniging hebben zij hun prijzen zooveel hooger gesteld, wat voor sommige vleeschsoorten wel 20 cent per pond bedroeg. Door mij zijn de prijzen van 16 sept. achterhaald en naar die prijzen keur ik hun prijscouranten, die door mij gewaarmerkt in de winkel moeten worden opgehangen, goed. Een en ander is om ongemotiveerde prijsopdrijving te voorkomen.

Heden namiddag waren bijzonder met vliegtuigen in de lucht en hoorde men hier, mogelijk bij een luchtgevecht, zwaar schieten in de lucht.

Share
Freelance PHP Developer