september 30th, 2010

...now browsing by day

 

30 september 1940

donderdag, september 30th, 2010

Gisteren, maar ook de afgeloopen nacht was rustiger dan de laatste dagen en nachten, slechts een enkel vliegtuig, nu en dan, is door ons gezien of gehoord.

Nog steeds zijn er een .. personen die hun identitificatiebewijs nog niet hebben afgehaald. Blijkbaar zijn de fotos allen nog niet gereed. Heden wordt voor zooveek zulks kan doorgegaan met afgifte van die bewijzen. Op heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit door aanplakking in de gemeente.: de Luitenant plaatselijk commandant bericht mij: De in de omgeving van Zevenbergen ingekwartierde troepen zijn steeds bereid aan de landbouwers in Zevenbergen en omgeving paarden uit te leenen. Als kosten daarvoor zijn te betalen verpleging der paardenn gedurende de dagen op welken het geleend is en 7½ kilogram haver per dag. Aanvragen daartoe moeten geschieden bij den Stand-Ord-Commandant te Zevenbergen, Zevenbergen 30 sept. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken.

De orts-kommandant liet mij vorige zaterdag verzoeken op de drukste punten in de gemeente verkeersagenten te plaatsen, dat is op de Markt, ingang Kerkstraat en aan de twee bochten in de Kerkstraat-hoek Prins-Hendrikstraat. Aangezien daarvoor minstens 6 man noodig zou zijn en ik geen enkel plolitieagent te missen heb, heb ik er ook geen gevolg aan gegeven. Heden ontving ik een militair-boodschapper met de vraag waarom die posten niet zijn geplaatst waarop ik geantwoord heb er geen menschen voor te hebben en heb ik hen verwezen naar de marechaussees die morgen twee posten zullen betrekken terwijl de militairen er een voor hun rekening nemen. Een en ander zal in verband met het drukke verkeer met bietenwagens waardoor reeds een paar aanrijdingen met Duitsche autos heeft plaats gehad.

Share
Freelance PHP Developer