oktober 8th, 2010

...now browsing by day

 

8 oktober 1940

vrijdag, oktober 8th, 2010

Gisteravond was er weer zeer veel leven in de lucht, al zeer vroeg, omtrent 9 uur, begon het afweergeschut in ’t Noorden geweldig te werken. Nu en dan waren het slagen die in de woningen werden gfehoord en de menschen op straat deden komen. Ook waren de nachtlichten sterk in actie. Het leek wel dat in ’t Noorden sterk gebombardeerd werd. De inwoners zijn hier bevreesd dat de suikerfabriek gebombardeerd zal worden zoals gisteren zulks is geschied te Dinteloord, waar om 10 uur v.m. een viertal bommen zijn geworpen en een man is gedood en een andere is gewond. De bommen hebben de fabriek, als zoodanig, niet verwoest.

Heden gaat van mij een circulaire uit inzake “huishoudelijke voorlichting”. Het betreft een aansporing aan de vrouwen van hen die door oorlogsgeweld have en goed geheel of gedeeltelijk verloren hebben om deel te nemen aan een te geven cursus welke uitgaat van de Noord-Brabantsche Commissie voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande. De cursus zal nader gegeven door een zuster van het klooster uit de Molenstraat bevoegde leerares. Op die cursus, die vrijdag jl dezer beginnen zal in een der lokalen van der zusterschool, zullen vooral onderkleederen gemaakt worden waarvoor de stoffen gratis beschikbaar zijn gesteld. Na gereedkomen van eenig gemaakt kleedingstuk, mag dat door de maakster behouden worden zonder daarvoor punten, voor aankoop kleeren af te staan. De bedoeling is, dat deze cursus de waardigheid in het naaien enz. bij die vrouwen zal bevorderen.

Heden is op het gemeentehuis aanbesteed, den bouw van 28 arbeiderswoningen, voor rekeing der gemeente. Er waren 63 inschrijvers. De begrooting van de gemeente-opzichter was: perceel I, 8 woningen, F 26.190,- ; perceel II, 10 woningen, F 29.500,- ; perceel III, 10 woningen F 29.400,-, in massa F 85.090,-
De laagste inschrijvers waren:
perceel I: Jansen Fijnaart F 24.400,- ;
perceel II Herwijnen en Plazier Dordt F 27.563,- ;
perceel III dezelfde F 27.457,-,
te zamen F 79.420,-
Gemiddeld kosten dan de woningen buiten de grond F 2.836,-. Deze 28 woningen zullen gebouwd worden in de vernielde gedeelten van de Lage-Wipstraat: 8 aan de Noord- en 20 aan de zuidzijde.

Share
Freelance PHP Developer