oktober 18th, 2010

...now browsing by day

 

18 oktober 1940

maandag, oktober 18th, 2010

De avond van gisteren in de voornacht van 18 october is zóó kalm geweest als nimmer tevoren. Geen enkel vliegtuig gehoord. Wel zijn in de nanacht meerdere vliegtuigen gehoord.

Heden worden wederom enkele vonnissen van het Duitsche gerecht uitgereikt inzake overtreding der Verordening waarbij men alle postduiven moest registreeren en bij mij aangeven. De straffen zijn voor een tweetal F 10,- of 5 dagen en voor een ander tweetal 5 dagen hechtenis.

Share
Freelance PHP Developer