november 5th, 2010

...now browsing by day

 

5 november 1940

vrijdag, november 5th, 2010

Hoewel slecht weer met veel regenbuien, zijn er toch enkele vliegtuigen in de nacht door ons gehoord.

Heden morgen ben ik om 5.30 uur dat is 4.10 uur zonnetijd, opgestaan om een der bij ons ingekwartierde militairen, die om 6 uur hier vertrekken moest uit te laten en afscheid te nemen. Deze militair genaamd Frits Greeven, van beroep proffessor in de geschiedenis en latijn is juist 2 maanden hier in kwartier geweest.

Op heden ontving ik twee hoofdambtenaren van het departement van Financiën te Den Haag die plaatselijk willen zien en beoordelen of de door ons voorgedragen complexen grond voor onteigening wel noodig zijn voornamelijk of het financieele tekort, als berekend voor het geheel, voor onze gemeente niet te zwaar zal drukken. Na ampele besprekingen op het gemeentehuis en bezichtiging te Zevenbergen en Zevenb. Hoek meenden deze ambtenaren t.a.z. Van het gedeelte grond, tusschen Prins-Hendrikstraat en spoorlijn L. Zwaluwe-Zevenbergen, dat hier niet een gedeelte van +- 1 hectare niet direct noodig is en buiten de onteigening kon blijven, waarmede ik desnoods genoegen kon nemen en een mindere uitgave zal vorderen voor aankoop grond, ophooging, rioolering en straataanleg, van +- F 18000,- en een jaarlijks tekort van F 1000,- zou kunnen opheffen. De gemeente-opzichter zal hiernaar een nieuwe begrooting van kosten enz. opzetten. Ten aanzien van Zevenb. Hoek maanden deze ambtenaren dat voor de nieuw te bouwen school de grond achter de R.K. Kerk niet noodig is en deze hun inzien wel gebouwd kan worden langs de Rijksweg ongeveer waar die vernield is. Daardoor zou de onteigening van het geheele perceel grond achter de kerk, onnoodig worden. Met deze zienswijze kon ik het niet eens zijn, daar ik de nieuwe school beslist niet langs de Rijksweg gebouwd wil zien.

Share
Freelance PHP Developer