november 7th, 2010

...now browsing by day

 

7 november 1940

zondag, november 7th, 2010

Ook de afgeloopen nacht was rustig.

Mij werd door een onderofficer (bij mij in kwartier) medegedeeld dat de 3e klas wachtkamer aan het station in gebruik zal worden genomen voor ondericht twee tafels door de te Zevenb. Hoek vertrokken Duitsche militairen daar achtergelaten zullen naar hier worden overgehaald naar de 3e klas wachtkamer terwijl mij nog werd verzocht twee banken voor 16 man te doen bezorgen en de ramen te laten afschermen.

Van den Com. der Provincie bereikte mij een schrijven dat de secr.-generaal wnd. Hoofd van het departement van Binn. Zaken als wensch van de Duitsche Weermacht, gelaste de portretten van Prins Bernhard der Nederlanden, onverwijld uit de dienstvertrekken te verwijderen.

Hedenavond bij mooi helder weer begonnen reeds vroeg vele vliegtuigen in de lucht, hier te passeeren en rond te vliegen. Van 7 tot 11.30 hedenavond, was het bijzonder druk in de lucht. Veel afweergeschut en zoeklichten en veel explosies werden waargenomen en gehoord. Het was zeldzaam rumoerig.

Share
Freelance PHP Developer