november 8th, 2010

...now browsing by day

 

8 november 1940

maandag, november 8th, 2010

Na 12 uur, middernacht is het rustig geweest in de lucht.

Heden ben ik met den weleerw. Heer Walen, voorzitter RK hulpcomite alhier naar den Haag geweest om op het bureau van het Fonds van Bijzondere Nooden te weten te komen in hoeverre met gelden van dit Fonds onze getroffenen verder geholpen kunnen worden aan kleeding enz. zulks naar aanleiding van het schrijven ingekomen bij het Hulpcomite van het R.K. Huisvestingscomite te ‘s-Bosch als vermeld bij mijn aanteekening op 17 october en waar omtrent nog niets vast staat.
Thans hebben wij de toezegging gekregen om voor +- F 25000,- direct goederen te mogen koopen die door het Fonds direct betaald zullen worden. Deze gelden moeten uitsluitend besteed worden voor aankoop kleeding voor getroffenen, ook voor hen die de kleeding door plundering hebben verloren.
Voorts mochten de ongeveer voor F 6000,- die van de eerder ontvangfen F 24000,- uit het Herstelfonds aan kleeding zijn besteed, daaruit gelicht worden waarvoor meergenoemd Fonds deze F 6000,- de gelden dan zal terug storten en deze dan wederom aan de gelden van het Herstelfonds ten goede komen waarna die dan gebruikt kunnen worden voor verdere aankoop meubilair enz. voor getroffenen. Voorts konden voor zooveel noodig gelden, die uit de plaatselijke collecten voor getroffenen zijn besteed aan kleeding daaruit gelicht worden zullen die eveneens door het Fonds voor Bijz. Nooden worden terug betaald worden. Deze gelden totaal +- F 1500,- worden noodig geacht, door ons Comité, om een betaalde kracht aan het werk te zetten voor de administratie van ons Hulpcomité, reiskosten, drukwerk enz.

Share
Freelance PHP Developer