november 12th, 2010

...now browsing by day

 

12 november 1940

vrijdag, november 12th, 2010

Bij onstuimig of stormachtig weer met regen is het in de geheele nacht zeer rustig geweest en zijn door om geen vliegtuigen gehoord. Ook des daags zijn heden geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Heden heb ik de commissaris der Provincie uitvoerig ingelicht inzake het gebruik van vuurwapenen door Duitsche militairen in de nacht van 5 op 6 november j.l. alsmede de omstandigheden waaronder dat gebruik heeft plaats gehad, n.m. Dronkenmansdaden.

Voorts berichtte ik hem, dat door de militairen zeer veel gedronken wordt en de kwartiergevens zich er voor beklagen en.of mededeelen, dat militairen dronken in hun kwartieren aankomen en dikwijls het huis of kamer bevuilen.

Eveneens berichtte ik hem dat niet tegenstaande de verordening van den Rijkscommissaris voor het Nederlandsche bezette gebied (Verordening no. 188 stuk 33 verordent dat alle cafes restaurants enz. enz. in Nederland om 23 uur gesloten moeten zijn waarop geen uitzonderingen zijn toch Duitsche militairen zich daar later ophouden, tot zelfs de ortkommandant en dat Feldwebels zich zelf aanmatigen voor hen en de in hun gezelschap vertoevende een latere sluitingsuur vast te stellen b.v. Zooals gisternacht tot 24 uur.

Share
Freelance PHP Developer