november 17th, 2010

...now browsing by day

 

17 november 1940

woensdag, november 17th, 2010

De nacht van zaterudag op zondag was “betrekkelijk” rustig als ook de zondag zelf. Echter nauwelijks 6 uur zondagavond of het werd zeer druk in de licht. Op mijn fietstocht van Zevenb. Hoek naar mijn woonhuis te Zevenbergen, omtrent 6 uur, zag ik de zoeklichten 6, 9 en meer in getal, op 4 en 5 plaatsen tegelijk de lucht doorklieven zoekende naar Engelsche vliegtuigen die in hoorbaar in groote getale vlogen van West naar Oost. Op het geheele traject van Zevenbergenschen-Hoek naar Zevenbergen waren vliegtuigen te hooren, kennelijk vliegende van West naar Oost die men trachtte in de zoeklichten te krijgen welke alle de vlieglijnen volgden als gemeld terwijl geen enkel sein uit die vliegtuigen werd gegeven (roode of oranje vuurballen, een, twee of meer) waarmede de Duitsche vliegtuigen zich gewoonlijk in de lucht doen kennen.

In het noord-westen zag ik een licht parachute minuten lang hangen. Deze werd vanaf de grond beschoten met kogels, die een phosphorbaan achterlieten, hetgeen veel gelijkt op een vuurwerk van de grond opgelaten. Bijna overal staan groepen menschen naar een en ander te zien en velen vinden het zeer interessant om het te zien.

Intusschen flitsen in het noord-westen felle lichten mogelijk van explodeerende bommen uit vliegtuigen en hoort men nu en dan geweldige exploties, zonder dat men kan aanwijzen wat en waar gebombardeerd wordt. Tot laat in de nacht hooren wij vliegtuigen overkomen vermoedelijk Engelsche vliegtuigen, te hooren aan hun stootend gebrom der motoren, wat naar men wel meent te weten, de Engelsche vliegtuigen alleen doen.

Share
Freelance PHP Developer