november 18th, 2010

...now browsing by day

 

18 november 1940

donderdag, november 18th, 2010

De nacht van 17 op 18 nov. Was, behoudens het overvliegen van een of twee vliegtuigen, voorzoover die onze nachtrust stoorden rustig, even als de dag hier rustig was.

Algemeen is de bevolking van Zevenbergen (kom en omgeving) ingenomen met het vertrek der militairen, die naar men vrij algemeen zegt, zich gereed maken voor een vertrek in de hoop, dat Zevenbergen weer een rustig zich zelf kan zijn in huis en op straat. Officieel is mij echter van een zoodanig vertrek, niets bekend.

Heden zijn wij hier begonnen met een lichtafstralende verfsoort, de obstakels op trottoirs, aan de voorkant te verven, n.m. stoepen, hekken, palen enz. die in het donker een struikelblok kunnen zijn voor de voetgangers.

Heden avond is, onder leiding van kapelaan Walen, het hulpcomité in vergadering bijeen geweest met als voornaamste punt der agenda, aankoop goederen van het toegestane bedrag van F 30.000,- voor dit doel door het Fonds voor Bijzondere Nooden te ’s-Gravenhage.
Allerlei artikelen, waarvoor van meedere leveranciers prijsaanbiedingen waren ingekomen en voorzover die nog in voorraad zijn of te verkrijgen werden besteld. Het betreft uitsluitend kleeding, zoowel voor vrouwen als mannen en kinderen, van af de zakdoeken als alle soorten onder en bovenkleeding, tot mantels en overjassen toe. Vele artikelen zijn niet meer te verkrijgen en moeten nog gemaakt worden, waarvoor de fabrikanten extra toewijzingen krijgen van de betreffende regeeringsbureaux in den Haag en elders, voor de te verbruiken grondstoffen omdat het betreft een door oorlogsgeweld getroffen gemeenten in deze voorrang hebben. Voor ongeveer 20 a 2 5 mille is hedenavond gekocht.

Share
Freelance PHP Developer