november 23rd, 2010

...now browsing by day

 

23 november 1940

dinsdag, november 23rd, 2010

De nacht was wederom betrekkelijk rustig. Overdag enkele vliegtuigen in de licht.

In de avond vooral omtrent 20 tot 22 uur, was het een helsch lawaai in de lucht. Zoeklichten, vliegtuigen gebrom, afweergeschut en zware explosies deden de ramen trillen en de menschen nieuwsgierig op straat brengen. Een en ander was vooral te zien en te hooren in het Noorden van ons land. Wanneer voorzoover hier waar te nemen is, de beschietingen en de bombardementen ophouden, gaan de angstige burgers te ruste.

Heden zijn in deze gemeente andermaal enkele pamfletten gevonden waarschijnlijk in de nacht van 22 op 23 nov. Door Engelsche vlieger(s) uitgeworpen. De gem. politie heeft er een 4-tal kunnen opsporen, welke door mij, volgens voorschrift dd. 1 juli 1940 zijn behandeld. De inhoud is van niet veel belang.

j.l. zaterdag avond is, wellicht door de duisternis, die in de gemeente zeer sterk wordt doorgevoerd, misleid de slager M. v. Straten, tegenover zijn zaak aan de Noordhaven, in de haven gevallen. Voorbijgangers, die een plons in het water hoorden zochten met hun zaklantaarntjes het water af en zagen een persoon aan de oppervlakte drijven. Een juist daar passeerend Duitsch soldaat heeft den drenkeling met reddingsstok en dreg gered, althans daartoe de meeste moeite gedaan. Deze militair heeft den drenkeling ook in diens woonhuis mede verzorgd. Hoewel Verstraten niet direct verdronken is, is hij toch, mede mogelijk van den val op een haventrap, heden morgen overleden, +- 9 uur na het ongeval.

De redding en verzorging door een Duitsch militair is daarom vermelding waard omdat Verstraten belhalve zijn echtgenoote en zoon, in den gemeente de eenige jood is en als zoodanig bij de Duitschers staat gesignaleerd en naar het voor Duitsche militairen openlijk verboden is te koopen, omdat hij een jood is.

Share
Freelance PHP Developer