november 26th, 2010

...now browsing by day

 

26 november 1940

vrijdag, november 26th, 2010

Ook de afgeloopen nacht was rustig, geen vliegtuigen door mij zijn gehoord of gezien. De rapporten van de luchtbeschermingsdiensten zijn al eveneens zeer kort en onbelangrijk.

Het politie-rapport van de afgeloopen nachtdienst vermeldt een conflict tusschen twee agenten van politie en twee dronken onderofficieren van de Duitsche Weermacht . In Hotel de Wil werd door een militair muziek gemaakt waarvoor van mij geen vergunning was verstrekt. De café-houder beweerde een vergunning te hebben van een vroegeren Ortskommandant, welke vergunning niet geldig is en waarom proces-verbaal werd aangezegd tegen de cafehoudster. Twee dronken onderofficieren hebben een der agenten vast genomen en buiten de deur gewerkt terwijl anderen, met of althans in bijzijn van burgers in het café, de andere agent hebben belet naar buiten te gaan. De twee militairen waren niet in staat te loopen. Van een en ander is door mij heden een rapport opgesteld en gezonden aan den plaatselijken commandant met verzoek te willen bevorderen dat de gemeente-politie door militairen niet gehinderd wordt in de rechtmatige uitoefening van hun bediening. Van mijn rapport heb ik afschrift gezonden aan het directoraat van politie te Den Haag en aan den procureur-generaal, fungerend directeur van Politie te ’s-Hertogenbosch. Deze laatste zond aan de burgemeesters, een circulaire per 23 dezer, houdende het verzoek, misdragingen van militairen ook hem te melden.

Share
Freelance PHP Developer