december 8th, 2010

...now browsing by day

 

8 december 1940

woensdag, december 8th, 2010

omtrent 20 uur is hier nog tamelijk druk afweergeschut (het ‘vlak’ zooals de Duitschers het noemen, wat een afkorting is van Vliegtuig Afweer Kanonnen) gehoord en zoeklichten gezien. Omtrent 22 uur hoorden wij kennelijk Engelsche vliegtuigen hoog in de lucht, vliegende van Oost naar West of op de thuisreis naar Engeland. Overdag zijn heden maar ’n paar vliegtuigen gezien. Niet zoodra is de duisternis ingevallen, omtrent 18 uur, of wij hooren reeds hel vlak en momenteel, 19.30 uur, is het weer levendig in de lucht en hooren wij nu en dan zwaar geschut of bominslagen en hoog in de lucht het motorgeronk boven Zevenbergen terwijl van uit het Noorden de zoeklichten speuren naar Engelsche vliegtuigen. God zij dank dat wij althans nog gespaard blijven voor brand en brisantbommen, doch de vrees dat ook ons ieder oogenblik zo’n ramp andermaal kan voorkomen, doet ons steeds in vreeze leven. Het is daarom dan ook, dat ik reeds met afschriften van alle voorschrriften, die eventueel toepassing en uitvoering moeten vinden wanneer hier iets zou gebeuren in verband met oorlogshandelingen in mijn zak draag, direct voor raadpleging gereed.

Share
Freelance PHP Developer