december 19th, 2010

...now browsing by day

 

19 december 1940

zondag, december 19th, 2010

In de avond van 18 op 19 dec. zijn door ons een of meer vliegtuigen gehoord. Overigens is het kalm.

De inwoners klagen over de slechte vleeschvoorziening in deze gemeente. Een verschijnsel dat in geheel Nederland schijnt voor te komen. Het is een meevaller wanneer men een half pond vleesch in een week kan verkrijgen. Menschen die thans zelf konijnen hebben gemest worden door veel burgers gevraagd die te willen verkoopen. Men betaald reeds 10 en f 12,- voor een behoorlijk konijn. Voor hazen worden ook prijzen van f 6,- genoemd.

Heden is te Zevenbergen, in het cafe W. Damen in de kerkstraat onder leiding van Dr. v. Beek, rentmeester van de domeinen te Klundertr een vereeniging opgericht ter bevordering der fokkerij van het warmbloed landbouwtuigpaard. De meeste vooraanstaande liefhebbers en nog bestaande fokkers van het landbouwtuigpaard waren aanwezig en besloten tot de oprichting. Vooral de gewijzigde omstandigheden, als benzine gebrek, veranderingen van landbouwwerk en voertuigen mede om gezamenlijk de belangen van de paardenhouders te kunnen behartigen hebben geleid tot deze aaneensluiting welke ook door mij persoonlijk ter vergadering is bepleit.

Heden avond bij zeer donkere lucht, waardoor het verkeeren op straat gevaarlijk is in ’t donker loopen de menschen elkaar voordurend tegen het lijf is het in de lucht druk met de vliegtuigen. Reeds omtrent 7 uur begoin het gezoem der motoren en meer malen hooren wij binnenshuis het afweergeschut of bominslagen. Onder dit al is het bangelijk om ‘ter ruste te gaan indien dit alles blijft aanhouden. Het is nu 22.30 uur en nog duurt het vliegtuig geronk met kleine tusschenpoozen, door.

Share
Freelance PHP Developer