december 27th, 2010

...now browsing by day

 

27 december 1940

maandag, december 27th, 2010

Ook in den afgeloopen nacht hebben wij geen vliegtuigen gehoord; door den dag en heden avond zijn wel enkele vliegtuigen gehoord en gezien.

Van den secretaris-generaal van Binnenlandsche zaken, ontving ik om 15.45 uur het volgende telegram: ‘Op verzoek van Duitsche autoriteiten vestig aandacht er op dat bepaling van verordening 188.1940 (betreffende tijd van sluiting en verkeersbeperkingen) en van besluit 222/1940 (betreffende verkoop sterken drank in ’t klein) in nacht van 31 december 1940 op 1 jan. 1941 onverzwakt van kracht blijven. Voorts is het branden en afsteken van vuurwerk pyrotechnische artikelen e.d. in het openbaar ten strengste verboden. Op naleving dezer voorschriften moet nauwgezet worden toegezien. Bij overtreding moet zonder pardon worden opgetreden’. get. Frederiks.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
Aardappelen. In en verkoopprijzen voor den kleinhanden. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij dd. 21 dec. 1940 zijn met ingang van 21 dec. 1940 o.m. voor den klein handel de volgende inkoop en verkoopprijzen van aardappelen vastgesteld. (per 100 kilo per kilo)
groep 1a) kleiaardappelen van de rassen Zeeuwsche Bonte en Blauwe Roodestar, Bonte roode nar, Tutore westeinder bonte en blauwe, Koopman blauwe/vierkantsmaat 40 m/m opwaarts (inkoop F 6,25, verkoop F 0,08); groep IIa) kleiaardappelen van de rassen eigenheimers bonte en blauwe eigenheimer, bevelander, noordeling, duivelander, duivelander Idema, komeet, himosa, bato, nationaal, popuylair, deva, West-Brabander, Wilpo, Present, Record, Souvenir, Robijn / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,75 ; 0,075); b) voor drielingen / vierkantsmaat 30-35 m/m (4,75 / 0,065) ; groep IIIa) kleiaardappelen van het ras Bintje / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,25 ; 0,07) b) voor drielingen, vierkantsmaat 30/35 m/m (4,25 ; 0,06); groep IVa) kleiaardappelen van het ras Alpha Industrie / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,25 ; 0,07) ; b) vgoor drielingen / vierk./ maat 30/35 (4,25 ; 0,06); groep V zandaardappelen vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (4,75 ; 0,065); groep V voor menschelijke consumtie goedgekeurde geel- (eventueel geel-wit) vleezige ..aardappelen / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (4,75 ; 0,065).
De inkoopprijzen gelden bij levering franco kooper. De verkoopprijzen gelden bij levering af winkel; bij levering franco kooper mogen dezen met ten hoogste 1 cent per kg. worden verhoogd. Zevenbergen 27. dec. 1940, de burgemeester van Zevenbergen.

Share
Freelance PHP Developer