december 31st, 2010

...now browsing by day

 

31 december 1940

vrijdag, december 31st, 2010

Noch in den avond van 30 op 31 dezer, noch in den afgeloopen nacht, zijn door ons vliegtuigen gehoord of gezien en was er ook geen afweergeschut te hooren. In tegenstelling van het bovenstaande zijn over dag, vooral het in den namiddag zeer veel vliegtuigen gezien en gehoord alsmede veel en langdurig afweergeschut in het Westen.

Heden avond vond de inlevering plaats van de collecte-bussen door collectanten in den kom en buitenwijken van Zevenbergen. Deze collecte-bussen hielden slechts ruim F 103,- in. De Winterhulp collecten willen er bij zeer velen niet in. Zeer klagen de collectricen en collectanten voor de hen veelal toegedachte meening, onder de burgers als zouden de collecten voor Winterhulp in het teeken staan van het regiem van de Nationaal Socialistische Beweging (kort af van den N.S.B. in Nederland als of deze collectricen en collectanten zelf lid zijn van den N.S.B. waarom vele burgers weigeren te geven voor deze Winterhulp, terwijl door mij voor en na, waar het maar kon, duidelijk is uiteengezet dat deze collecten met den N.S.B. niets te maken hebben. De collectricen en collectanten zullen volgens hun verklaring dan ook niet genegen zijn bij een vollegde collecte voor Winterhulp te collecteeren.

Share
Freelance PHP Developer