februari 1st, 2011

...now browsing by day

 

1 februari 1941

dinsdag, februari 1st, 2011

De nacht was zeer kalm. Reeds heden ontving ik telefonisch bericht uit den Haag, dat in tegenstelling met de van daaruit opgelegde vermindering van personeel bij de luchtbeschermingsdiensten, welke aangeschreven was terug te brengen op 4 man voor iedere dienst, thans kan gebracht worden op 6 man voor iedere dienst, waardoor het mogelijk is ook des daags de alarmeerings posten intact te houden.

Heden namiddag heb ik te Zevenb. Hoek verkooping gehouden van restanten van afbraak van vernielde woningen waaronder nog goed materiaal van twee deels vernielde woningen. De totaalsom van verkocht hout en pannen was f. …

Heden zijn bij niet koud en dooend weer geen vliegtuigen gehoord of gezien. Mogelijk omdat de spoorbrug over het Hollands Diep gisteren zwaar is beschadigd doordat een of meer zware kannonnen op wagons geladen of te hoog waren geladen ofwel op de wagons zijn verschoven en ook wagons zijn ontspoord en het brugdek en rails defect zijn, is het vervoer op de Rijksweg met auto’s der Duitsche Weermacht enorm druk. Reizigers van en naar Dordt worden vervoerd met autobussen van station Zwalwe naar Dordt en omgekeerd.

Share
Freelance PHP Developer