februari 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 februari 1941

donderdag, februari 3rd, 2011

Alles is nog rustig. Bij koud en vriezend weer en gladde wegen vanwege de aangevroren sneeuw, zijn er slechts enkele vliegtuigen gehoord en gezien.

Naar aanleiding van de vechtpartij tusschen burgers en militairen op 14 dec. 1940 waaromtrent door de gemeentepolitie proces-verbaal is opgemaakt, waarbij de Zevenbergsche burgers, Ossenwaarde, van Opstal en Troost waren betrokken, zijn heden op last van de Duitsche ordnungspolitzei door de gemeentepoltie voornoemde personen opgespoord die direct ingesloten moesten worden. Twee van hen zijn ingesloten bij de marechaussee alhier en één bij de gemeentepolitie. Zij wullen daar moeten wachten tot zij voor het Duitsche gerecht, hetwelk deze zaak in handen heeft, worden geleid om verhoord en mogelijk veroordeeld zullen worden.

Share
Freelance PHP Developer