februari 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 februari 1941

vrijdag, februari 4th, 2011

In de nacht van 3 op 4 feb. blijken, volgens den leider van de luchtbeschermingsdienst nogal veel vliegtuigen in de lucht te zijn geweest. Hij meende gisteren een vliegtuig gezien te hebben van de Italiaansche weermacht.

Heden ontving ik van den Ortskommandant der Duitsche Weermacht, het volgende briefje:
Kommandanturbefehl
Der Besuch nachtstehender Gast wirtschaften in Zevenbergen ist für alle angehörigen der Duitsche Wehrmacht verboten:
1) Gastwirtschaft Notenboom, fabrikstr. 31
2) Gastwirtschaft van Beers, Langenoordstraat 133
O.U. den 4-2-1941
Gauter, leutnant und ortskommandant

Deze uitsluiting zal zeer zeker in verband staan met ongeregeldheden die in voornoemde cafés hebben plaats gehad en waarbij Duitsche militairen betrokken zijn geweest. In de avonduren van heden 4 feb. is het onverwacht zeer druk geweest in de lucht. Aan de geluiden te hooren meenden wij dat er zeer veel Engelsche vliegtuigen over vlogen. Nu en dan hoorden wij het afweergeschut.

Share
Freelance PHP Developer