februari 5th, 2011

...now browsing by day

 

5 februari 1941

zaterdag, februari 5th, 2011

In de nacht hebben wij geen vliegtuigen meer gehoord.

Nu alle lijsten van de gehouden collecte voor Winterhulp binnen zijn blijkt de lijst collecte in Zevenbergen te hebben opgebracht de som van F 631,105.
Van Meerdere collectanten vernam ik dat bij veel gegoede inwoners, deze collec tie voor Winterhulp, er niet in wil en men er afwijzend tegenover staat. Nog geldt bij velen als motief voor hun afwijzing, dat het Nederlandsche geld naar Duitschland gaat en slechts waardebonnen worden verstrekt die later nog eens door het Rijk zullen moeten ingenomen worden tegen betaling. Ook dáárom gaat deze wijze van hulp er slecht in, omdat men meent dat deze hulp in het leven is geroepen, om het mindere volk aan zicht te trekken en te binden.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor eenige uitkeering van gelden van Winterhulp, zijn velen. Sinds enkele dagen wordt hiervoor zitting gehouden op het gemeentehuis van 14 tot 16 uur.

B&W besloten gisteren een extra werkkracht aan te stellen voor de administratie enz. van Winterhulp waarvoor aangesteld werd mej. P.v. Aken, dochter van den burgemeester, op een salaris van F 20,- per week, op arbeidscontract, welke op 6 dezer haar werkzaamheden zal aanvangen, terwijl de sociale verzorgster, mej. Vrakking voor eerst nog wel mede behulpzaam zal moeten blijven.

Heden werd een vergadering gehouden van het Plaatselijk comité voor Hulpverleening. De secretaris bracht rapport uit van werkzaamheden van af de dag van oprichting zijnde maandag 20 mei 1940 tot 31 dec. 1940. In het verslag is te lezen hoe nuttig het comite heeft gewerkt. Op 30 mei heeft reeds een flinke uitkeering plaats gehad aan getroffenen en wel alles in natura vooral kleeding, dekking en schoeisel. Aan geld was er tit en met eind juni in totaal ontvangen in geld F 4267,38, behalve goederen in natura.

Einde december was door de commissie in totaal aan waarde in goederen uitgegeven aan meubilair en dekking van F 21.708,62 en aan kleeding en schoeisel voor F 9297,83. Onder deze bedragen zijn niet inbegrepen de goederen in natura in deze en van andere gemeenten ontvangen. Nog steeds werkt het Hulpcomite door en zal vermoedelijk nog wel 5 a 6 maanden werkzaam blijven.

In de avonduren, dat is tusschen 20 en 23 uur, zijn wederom vershillende vliegtuigen gehoord.

Share
Freelance PHP Developer