februari 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 februari 1941

zondag, februari 6th, 2011

De nacht is kalm geweest. Ook zijn in den dag van heden geen vliegtuigen gezien of gehoord. Het blijft nog steeds flink vriezen en den ganschen dag sneeuwt het min of meer. De wegen zijn slecht begaan- en berijdbaar vanwege de gladheid zoodat met het zandstrooien op de wegen (dit op last van de Duitsche Weermacht) niets helpt.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit, door aanplakken en bericht en couranten:
Gem. Zevenbergen
bekendmaking:

De burgemeester van Zevenbergen brengt ter openbare kennis dat de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken hem namens het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van Defensie heeft bericht dat de bevolking zich niet overal voldoende rekenschap geeft van het feit, dat materialen afkomstig van vroegere Nederlandsche versterkingswerken, zooals hout, metalen enz. eigendom zijn van de Nederlandsche Staat of van de Duitsche Weermacht. Eigendomkelijks wegneming of verkoop door particuliere persoonen is derhalve ongeoorloofd en stelt hen, die zich daaraan schuldig maken aan het gevaar van strenge bestraffing bloot. De burgemeester van Zevenbergen

Ook heden worden vanaf het station alhier vele vrachten haver en hooi vervoerd door en bestemd voor de Duitsche Weermacht. In de avonduren zijn heden geen vliegtuigen gehoord.

Share
Freelance PHP Developer