februari 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 februari 1941

dinsdag, februari 8th, 2011

In de afgeloopen nacht met mistige lucht en sterk dooiend weer is van vliegtuigen en oorlogshandelingen niets gehoord.

Vooral nu bij de laatste toewijzing op de daartoe aangewezen bon slechts 125 gram koffie wordt verstrekt waarmede moet worden voldaan vanaf 1 febr. tot 16 maart, welke hoeveelheid hiermede is teruggebracht op de helft van voor 1 februari en ook thee minder wordt verstrekt, n.m. in plaats van 75 gram thans 50 gram, wordt door velen getracht nog koffie en thee zonder bonnen te koopen. Zoo wordt reeds f 8,- geboden voor 1 pond koffie uit de steden als Rotterdam en anderen komt men de kleinere plaatsen bezoeken om daar nog te trachten kruidenierswaren te koopen die daar niet meer te krijgen zijn. Zoo tracht men ook in handen te krijgen peper en notenmuskaat en anderen kruiden en vruchten die van het buitenland moeten aangevoerd moeten worden en hier geteeld worden.

Share
Freelance PHP Developer