februari 11th, 2011

...now browsing by day

 

11 februari 1941

vrijdag, februari 11th, 2011

De vroege morgen en ook de dag van heden waren rustig. Slechts één vliegtuig is overdag nog door mij gehoord. Bij zware mist hopen wij dat heden avond en nacht geen herhaling van gisteravond plaats heeft.

Eerst nu vernam ik van een landbouwer, dat op donderdag 6 dezer de landbouwers, wier paarden bij de voorkeuring voor militaire doeleinden waren goedgekeurd, met hun paarden ter definiteve keuring moeten verschijnen en wel te Raamsdonk. Van de ongeveer 140 voorloppig goedgekeurde paarden uit deze gemeente te Raamsdonk voorgebracht, zijn er slechts ongeveer 70 definitief goedgekeurd en gevorderd. Opmerkelijk was het, zoo zeide mij een betreffende landbouwer, dat alle paardenhouders, die van mij een verklaring hadden ontvangen dat zij, voor hun bedrijf de voorloopig goedgekeurde paarden niet missen kunnen, die ook hebben mogen behouden, waarvoor de landbouwers mij zeer dankbaar waren. Dezelfde landbouwer verklaarde tevens, dat de paarden flink zijn betaald en dat er zelfs prijzen zijn gegeven van F 1375,- voor een goed paard, hetgeen de dubbele prijs is van voor 6 maanden.

Heden gewerd mij het volgende schrijven:
Ortskommandatur, Zevenbergen den 11-2-41
Den Herrn Bürgermeister Zevenbergen
Es bestand anlass, am Sonntag d.9-2-41 den riesigen Einwohner Walter v Fessem, Noordhaven 64, festrzunehmen. Ich gebe ignen davon mitteilung und bemerkte dzu: Es ist eine unsitte der beschäftigungslosen männer in Zevenbergen in grösseren gruppen auf den Bürgersteigen herumzustehnen. Diese Leute halten es nicht für nötig, die Weege für vorüber gehende Wehrmachtangehörige oder Bürger freizugeben. Ich have den Soldaten meiner Truppe befohlen sich dieser unsitte gegenüber durch zusetzen und ersucge sie auch Ihrerseits dagegen vorzugehen, da sonst eine Verstärkung der Ort lichern Polizeistreifen verlangt werden muss.
w.g. Gautz, Ltn u Ortskommandant

Hierna is de volgende bekenmaking aangeplakt
Gemeente Zevenbergen
bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen maken ingevolge artikel 17 “Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1940” bekend dat het voor voetgangers verboden is te blijven staan op de gedeelten van den rijweg, ter plaatse Markt Zevenbergen waar deze vanaf de Zuidhaven, Kerkstraat, Molenstraat, Doelstraat, Merodestraat en Stationsstraat, door wielrijders en motor- en andere voertuigen bereden wordt.,
Zevenbergen, 11 feb. 1941
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen
w.g. J.J. v Aken ; De secretaris de Brouwer

De burgemeester, Hoofd van Politie, heeft aan het vovenstaande het volgende toe te voegen: Ingevolge het bepaalde in bovengenoemde Politie-verordening is het bij art. 70 verboden aan anderen dan de eigenaars, gebruikers of bewoners der aan de straten gelegen panden zich op te houden op langs den rijweg gelegen voor het publiek toeganbkelijke stoepen, troittoirs of voetpaden, wanneer daardoor hinder enz. kan worden veroorzaakt.
In verband met een bij mij ingekomen klacht van de Duitsche Weermacht is het voortaan verboden op de troitoirs en verhoogde voetpaden te blijven staan waar dit hinderlijk is voor het verkeer; meer bijzonder op het troittoir op de Markt vanaf de Merodestraat tot de Zuidhavenkant. Voorts herinner ik een ieder aan de plicht om rijwielverkeer niet te hinderen en op eerste signaal ook dat verkeer vrije doortocht te verleenen. Het niet voldoen aan bovenstaande kan voor betrokkenen ernstige gevolgen hebben. Zevenbergen 11-21941, de Burgemeester Hoofd v. Politie, w.g. J.J. v. Aken.

Share
Freelance PHP Developer