februari 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 februari 1941

zaterdag, februari 12th, 2011

Hoewel het in de afgeloopen nacht, hier althans, zeer mistig weer was, hebben wij btoch ook middernacht ook nog enkele vliegtuigen gehoord. Vermoedelijk van het Engelsche leger. Afweergeschut enz. is niet gehoord.

Heden werd op het gemeentehuis zitting gehouden door den vertegenwoordiger van den Contact-Commissaris voor den Wederopbouw, den heer Muskens, waarbij de bij den bouw betrrokken architecten v.der Palen van het bouw-woning en welstandstoezicht te Breda, een en ander onder mijne leiding. Gehoord werden de getroffenen, die uit eigen middelen niet in staat zijn hun wederopbouw te financieren. In veel gevallen waren er ook dehypotheekhouders bij uitgenoodigd, om mede te overleggen hoe ten aanzien van hetn zou gehandeld worden, of namelijk de hypotheek van het verloren pand op het nieuwe als 1e of 2e kon worden overgebracht of de oude bestaande rente b.v. kon worden verlaagd enz. In veel gevallen zal met een hypotheek van het Rijk gewerkt moeten worden waarbij in enkele gevallen, een renteloos voorschot in uitzicht moet worden gesteld.

Het bouwen van een zeer bescheiden middenstabndswoning, die niet meer is dan een goede arbeiderwoning kost thans ongeveer F 4000,- momenteel is de m3 prijs inclusief honorarium van architect, f 16,- .. f 16,50, zoodat een kleine arbeiderswoning reeds dicht naar de f 4000,- kostprijs gaat behalve grond.
De rente van rijkshypotheek zal 4% bedragen. In de meeste gevallen kon tot een overeenkomst met overbrugging van het tekort aan financien worden gekomen.

Share
Freelance PHP Developer