februari 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 februari 1941

vrijdag, februari 18th, 2011

Ook de 2e helft van de nacht van 17 op 18 dezer was zeer kalm. In de morgenuren echter, bij heldere hemel en eenig licht van de maan.(heden laatste kwartier) zwerven meerdere vliegtuigen, en wel zeer laag, kennelijk van het Duitsche leger. Zij verontrusten ons niet en de meeste inwoners slapen door het gebrom heen.

Gebleken is dat de bus-collecte voor de Winterhulp op 13 en 14 febr. gehouden in totaal heeft opgebracht de som van F 159,19.

Heden is hier gearriveerd ir. Noorlander uitgezonden door den Algemeen Gemachtigden voor den Wederopbouw te den Haag, om hier werkzaam te zijn uitsluitend ter bevordering van den wederopbouw. Hij zal niet de hiervoor werkzaam zijnde architecten den opbouw leiden de materialen in het groot voor de aannemers aankoopen stellen voor degelijke herbouw. Hij zal zoolang in de gemeente vestigen. Alle kosten van hem zelf en zijn opzichten komen voor rekening van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw.

In de loop van den dag zijn slechts enkele vliegtuigen gezien.

Share
Freelance PHP Developer