maart 16th, 2011

...now browsing by day

 

16 maart 1941

woensdag, maart 16th, 2011

Heden nacht is het wederom zéér rustig geweest bij heldere lucht en maneschijn.

Vermeldenswaard is wel, dat de paarden zoo buitengewoon in prijs zijn gestegen. Voor een goed 2-jarig paard betaalde de wed. Kavelaars, Hoogen-Zeedijk alhier, ruim F 1300,- werkpaarden, ouder dan 10 jaar, zelfs met eenig grek worden met F 1100,- en meer behaald terwijl voor een prima paard van landbouwer Biemans tevbergeefs F 2200,- is geboden.
Deze hooge prijzen vinden hun oorzaak in de paardenvorderingen eertsmaal voor het Nederlandsche en later voor het Duitsche leger terwijl daarnevens geen olie of benzine te verkrijgen is voor landbouwtractors, die al meer en meer in gebruik waren gekomen en nu buiten gebruik zijn gesteld moeten worden.

De dagbladen vermelden onder groote koppen ‘van 28 april af geen koffie meer verkrijgbaar’. Het ligt in de bedoeling, zoo vermelden de couranten de distributie van thee en koffie welke artikelen, zooals bekend, tot dus verre naar keuze of denzelfden bon verkrijgbaar werden gesteld, te vervangen door een distributieren thee en koffiesurrogaat wat ingaat met 28 april a.s. Er zullen slechts bepaalde soorten koffiesurrogaat, welke een van overheidswege vastgestelde samenstelling hebben, in distributie worden gebracht. Deze surrogaten zullen kenbaar zijn doordat op de verpakking het woord ‘vergunning’ en het nummer der vergunning staan aangegeven. Het vervaardigen van andere surrogaten is sedert eenigen tijd verboden.

Heden herdenkt Duitschland en de Duitsche Weermacht in het algemeen, ook hier in Zevenbergen, de gevallen militairen in de oorlog 1914-1918. Voor die gelegenheid hebben de Duitsche militairen alhier, aan de vlaggestok nabij de kerk en parochiehuis, in de Doelstraat, eerstmaal de hakenkruisvlag geheschen na het houten kruisje, aan de top van de vlaggestok, te hebben verwijderd. Overigens is van deze herdenking hier, naar buiten niets gebleken.

Share
Freelance PHP Developer