april 5th, 2011

...now browsing by day

 

5 april 1941

dinsdag, april 5th, 2011

De vorige avond en de afgeloopen nacht was het weer niet zoo kalm in de lucht. Omtrent 22.30 uur hoorden wij andermaal het afweergeschut blaffen en reeds eerder en laat in de nacht hoorden wij de vliegtuigen voorbij trekken. Aan het gezoem der motoren en omdat vrijwel alle machines hoog in de lucht zaten, maken wij op, dat de Engelsche vliegtuigen naar het Oosten vlogen en dáár hun voorgenomen vernielingswerk voort te zetten. De luchtbeschermingsdienst op de toren alhier, noterende 34 vliegtuigen.

Andermaal rapporteerde mij de dienstdoende agent en hulp-agent van politie alhier, dat in den avond van 4 april 1941 omstreeks 21.30 uur en omstreeks 21.40 uur, door openstaande ramen van het bij de Duitsche Weermacht in gebruik zijnde gebouwen zijnde de kleuterschool achter de N.H. kerk en het R.K. Parcohiehuis aan de Doelstraat, licht naar buiten straalde. Door hen zijn de daarin gelegerde militairen gewaarschuwd en werden daarop door hen de ramen gesloten. Nog heden heb ik van een en ander den Ortkommandant op de hoogte gesteld en hem gevraagd afdoende maatregelen te treffen, hetgeen hij heeft toegezegd te zullen door.

Share
Freelance PHP Developer