april 24th, 2011

...now browsing by day

 

24 april 1941

zondag, april 24th, 2011

Kalme nacht; de menschen hebben rustig kunnen slapen.

Heden zijn twee arbeiders uit deze gemeente bij mij geweest om te vragen eenige ondersteuning te mogen ontvangen. De eene is uit Duitschland terug gekomen waar hij werkte aan de spoorbaan en daarheen als werklooze verplicht was heen te gaan. Hij is op eigen gelegenheid, zonder ontslag vertrokken en over de grens gekomen. Ik mag hem niet helpen, noch in werkverschaffing, noch in steun van het Burgerlijk Armbestuur, aangezien zulks verboden is.

De andere is eveneens gedwongen als werklooze naar Frankrijk te gaan werken, waar hij op een vliegveld werkzaam was te Boulogne sur Mêr. Ook hij is daar gaan loopen en de grens over gekomen. Ook hem kan en mag ik niet helpen. Volgens deze laatste was het op het werk een hel gelijk voortdurend werd er van uit zee geschoten en zwaar gebombardeerd waardoor meerdere kameraden den dood vonden.

Share
Freelance PHP Developer