april 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 april 1941

woensdag, april 27th, 2011

Andermaal een rustige nacht hoewel p.m. ’n twintigtal vliegtuigen is gepasseerd.

Een weinig beroering onder de bevolking heeft de hedenmorgen de aangekondigde aardappeldistributie teweeg gebracht, hoewel voor veel bewoners van deze gemeente niet het ergste is te vreezen t.a.z. van het tekort omdat zeer veel burgers aardappelen hebben opgeslagen, als gewoonte, en hier en daar nog wel enkele hoeveelheden te krijgen zijn, zij het met fraudeleus vervoer, zooals velen zich het te kort aan melk dekken door bij de boeren melk te halen tot zelfs bij de boeren buitenaf wonenden.

Vanaf morgen zal 1 1/2 kilogram aardappelen per persoon per week verkrijgbar zijn; kinderen beneden 4 jaar de helft. Deze hoeveelheid is niet groot en voor zeer veel menschen te weinig. Afgewogen blijkt 1 1/2 kilogram slechts 25 aardappelen van gemiddelde grootte in te houden. Zij zullen voorloopig op daarvoor aangewezen broodbonnen worden verstrekt. De gezinnen die niet inwonend personeel, uit eigen teelt of door aankoop tot einde juni, dus 2 maanden over ten minste 15 kilogram per persoon beschikt kan geen aardappelen bij de distributie verkrijgen. Als compensatie voor te weinig aardappelen, zal het broodrantsoen worden verhoogd in dien zin dat het tijdvak van 7 dagen waarop een zekere hoeveelheid brood is te verkrijgen gesteld wordt op 6 dagen.

Het aanplakken van affiches door een drietal leden van de N.S.B. in deze gemeente, heeft bij velen verontwaardiging gewekt en bijna overal zijn de affiches in de avonduren of in de nacht afgescheurd. Ook kwam het voor, dat in bijzijn van de aanplakkers, der affiches werden afgescheurd en in hun gezicht werden geworpen. Zelfs heeft deze aanplakkerij tot heftige woorden ruzies geleid, zelfs tot een aanklacht van een N.S.B.r bij de Duitsche Weermacht waarna een persoon is opgepakt en meegenomen om verhoord te worden. Nadat was komen vast te staan dat de Duitsche Weermacht niet was beleedigd, hetgeen de N.S.B.r heeft voorgewend, is de persoon losgelaten. Een en ander is mij gebleken uit politie-onderzoek.

Share
Freelance PHP Developer