mei 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 mei 1941

dinsdag, mei 3rd, 2011

Bij helder nacht was er wederom aktie in de lucht, hoewel wij er niets van hebben gehoord of gezien. De luchtwachtpost rapporteert vele vliegtuigen, zoeklichten, lichtparachutes en afweergeschut alsmede explosies in het Noorden (Rotterdam, Vlaardingen).

Heden ontving ik de formulieren van bureau Notstandsbeihilfe van den Rijkskommissaris te Rotterdam zijnde 500 blanco aanvraagfortmulieren, 1 pak werkgeversverklaringen en 1 pak verklaringen van kleine zelfstandigen. Mede ontving ik opgave van de normen voor uitkeeringen in deze gemeente. Deze normen zijn: voor een uitkering komen diegenen in aanmerking die een inkomen hebben hetwelk beneden de volgende bedragen ligt: f 8,50 per week voor alleenstaande personen zonder eigen huishouding, f 11,- per week voor alleenstaande personen met eigen huishouding; f 16,- per week voor gezinnen zonder kinderen; f 16,- per week voor gezinnen met 1 en 2 kinderen beneden 16 jaar; f. 17,- per week voor gezinnen met 3 kinderen beneden 16 jaar; f 18,- per week voor gezinnen met 4 kinderen beneden 16 jaar; f. 19,- per week voor gezinnen met 5 kinderen beneden 16 jaar; f 20,- per week voor gezinnen met 6 kinderen beneden 16 jaar; f 21,- per week voor gezinnen met 7 kinderen beneden 16 jaar; f 22,- per week voor gezinnen met 8 kinderen beneden 16 jaar; f 23,- per week voor gezinnen met 9 kinderen beneden 16 jaar; f 24,- per week voor gezinnen met 10 en meer kinderen beneden 16 jaar.

Voor huurtoeslag komen in aanmerking huren die liggen tussche f 4,- en f 7,- per … Het tijdvak, hetwelk voor het genoten loon resp. inkomen geldig is, zijn de weken van 13 januari – 22 februari 1941. Voor steuntrekkenden en armlastigen en in werkverschaffing de week van 16 – 22 febr.

Share
Freelance PHP Developer