mei 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 mei 1941

zaterdag, mei 7th, 2011

De nacht bracht niets bijzonders om te vermelden. Slechts ’n 17 tal vliegtuigen zijn genoteerd door de luchtbeschermingsdienst te Zevenbergen.

Het ziet er voor de landbouwers deze gemeente, en wellicht ook elders niet rooskleurig uit. Het buitengewone koude weer, met bijna geregelde nachtvorsten, houd alle groei van gewassen tegen. De toch al magere melkkoeien, die in de afgeloopen winter veel te weinig krachtvoer ontvingen, kunnen bijna geen melk geven, terwijl de aardappelen op heden nog niet eens boven de grond komen terwijl er in het geheel land verlangend naar de nieuwe oogst wordt uitgezien. Alle inwoners vreezen meer en meer een groot tekort aan voedsel voor mensch en dier in de a.s. zomer en vreezen het ergste t.a.z van de voedselvoorziening, indien de oorlog deze zomer niet afloopt.

Heden vernam ik dat de arbeider Gelens door de Duitsche politie is weggehaald. Hij zou vorige week, terwijl er van de Duitsche Weermacht met een motorbootje door de haven voerden, tweemaal naar de militairen gespuwd hebben en .. raak gespuwd. De andere persoon v. Kaam, die vorige week is opgehaald is gisteren weer naar huis kunnen gaan.

Heden ontving ik van het bestuur der Harmonie Euterpe een uitnoddiging met programma voor een concert op a.s. zondag 11 mei bij Tholenaar aanstonds heb ik het bestuur mijn meening gezegd in deze, dat n.m. het m.i. niet te pas komt, om op 11 mei, juist de 1e verjaardag van het bombardement in Zevenbergen, waar zoo’n groot aantal burgers bij vielen, op deze wijze te herdenken. Nog heden ontving ik de mededeeling dat het concert a.s. zondag niet door gaat.

Share
Freelance PHP Developer