mei 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 mei 1941

dinsdag, mei 10th, 2011

In stilte gedenken wij dezen dag, nu een jaar geleden het oorlogsmonster over ons kwam. Wij gedenken hoe in vele gezinnen van waar militairen in oorlog zijn, zoowel Duitsche als Nederlandsche, rouw is ingetreden. Ik denk terug op de drukte van 10 mei 1940 en de daarop volgende dagen. Ik vraag mij nog af: hoe heb ik alles kunnen regelen en dat werk verzetten. Ik verheug er mij bijzonder om, te weten dat ik dien dag en volgende dagen mijn plicht heb gedaan en met eenige getrouwen alles heb kunnen regelen en zoo goed mogelijk verzorgen.

Wij gaan het 2e oorlogsjaar in. Wat zal het ons brengen, is de vraag op aller lippen. Zullen wij zeer te lijden hebben wegens voedselgebrek? Momenteel staat het er met den oogst zeer slecht voor. Nog steeds koude Noordenwinden met flinke nachtvorsten. Het vee in de weide lijdt koude en honger, veel vlas, hetgeen bevroren is, wordt omgeploegd; de tarwe groeit niet, de menschen, althans vele inwoners hebben geen brandstof. Geve God dat er spoedig een rechtvaardige vrede komt.

De afgeloopen nacht was hier betrekkelijk kalm.

Share
Freelance PHP Developer