juni 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 juni 1941

donderdag, juni 9th, 2011

Ongeveer 10 vliegtuigen zijn heden nacht geteld door de L.D. overigens alles rustig.

In de namiddag ontving ik Duitsche militairen met de mededeeling dat heden morgen hier 42 militairen zullen zijn die ingekwartierd moeten worden waarom adressen worden gevraagd. Later deelt men mij mede dat op 15 of 16 dezer hier 590 militairen inkwartieren komen met ca. 50 paarden. Een en ander is voor de houders der grootere gebouwen, welke gebouwen geheel ontruimd en schoongemaakt zijn, minder aangenaam. Men beloofde mij dat de scholen waar onderwijs wordt gegeven niet voor legering gebruik zullen worden. Het terug keeren van militairen geeft direct bij vele ouders groote bezorgdheid t.a.z. van hun dochters die vrijelijk met de vorige militairen omgingen, zoo vrij zelfs, dat er meerderen zijn die de gevolgen er later van zullen ondervinden hetgeen niet alleen bij jonge meisjes doch ook bij weduwen en getrouwde vrouwen het geval is.

Heden namiddag was het andermaal zitting onder leiding van mr. Muskens te O ‘bosch, om overleg te plegen met enkele inwoners wier panden zijn vernield en hun financieringsplan voor wederopbouw nog niet gereed was.

Share
Freelance PHP Developer